Skip to main content

Huisregels

Hoe iedereen zich moet gedragen op stal, van, naar en tijdens *al* onze groepslessen om zo de veiligheid voor onze ruiters, instructeurs en pony’s/paarden te waarborgen.

Een logisch begin hiervoor is het op tijd aanwezig zijn voor de les. 10 minuten van tevoren is niet voldoende; zorg dat je zeker 20 minuten voor aanvang van de les op stal bent, zodat je je pony/paard op je gemak goed kan borstelen, verzorgen en opzadelen.

Neem lekker een appel en wortel mee, dat vinden onze manegepaarden en pony’s lekker. Let er wel op dat je deze geeft met een platte hand! Als je dit spannend vindt, mag je deze beloning natuurlijk ook in de voerbak van je pony/paard leggen. Gelieve de pensionpaarden *niets* te geven.

We verwachten dat je pony/paard goed en grondig gepoetst aankomt in de bak. Dit betekent dat er geen modder, zand of andere vuiligheden meer op het lichaam of benen zitten, en dat het stro uit de manen en de staart van het paard is gehaald. Mocht je wondjes tegenkomen bij het poetsen, geef dit dan altijd door aan je instructeur. Poetstassen blijven bij de stal van je pony/paard staan en mogen niet mee in de bak genomen worden.

Als je les hebt, ongeacht welke bak, loop je 5 minuten voor aanvang van de les met één ouder of begeleider naar de bak. Let hierbij op dat er voldoende afstand tussen het paard/pony die voor je loopt en jezelf zit. Voldoende afstand is minimaal 2 meter. Broertjes, zusjes, vriendjes en/of vriendinnetjes blijven uit de bak en moeten langs de kant wachten. Er wordt absoluut niet gerend langs de bak, op stal en bij paarden.

Kinderwagens zijn *niet* toegestaan in de stalgangen.

Wanneer de instructeur aangeeft dat je de bak in mag komen, loop je via de hoefslag naar de lange zijde aan de andere kant van de bak. Daar draai je af naar de middenlijn, zodat alle paarden/pony’s in een nette lijn met hun neuzen dezelfde kant op staan, richting de uitgang. Er moet genoeg ruimte tussen twee opgestelde paarden/pony zitten. Ook hier is dat minimaal 2 meter.

Je wordt verwacht zelf te controleren of het tuig van je pony/paard goed zit; check hierbij *ook* de rechterkant van je zadel. Ook maak je de stijgbeugels op maat en singel je aan. Dan wacht je met opstappen totdat de instructeur alles heeft gecontroleerd. Wij stappen uitsluitend op met een krukje en onder begeleiding van een instructeur, ongeacht het niveau van de ruiter. Er wordt niet opgestapt zonder een instructeur die hierin begeleidt.

Tijdens het rijden blijven telefoons in je jas/broekzak zitten. Deze mogen absoluut niet worden gebruikt tijdens het rijden. De telefoon staat op stil (ook niet op trilstand), is uit of je geeft hem aan je ouder of begeleider voorafgaande aan de les.

Het afstappen gebeurt ook op de middenlijn. Als je paard/pony niet wordt overgenomen en terug naar stal of naar de wei mag, verlaten de ruiters van de gereden les de bak pas nadat alle ruiters van de volgende les aanwezig zijn. De bak wordt pas verlaten op aanwijzing van de instructeur. Ook hier is max. één ouder of begeleider welkom in de bak.

Als we gezamenlijk deze regels naleven, kunnen we samen met plezier en in veiligheid paardrijden.

Mocht er nog iets niet duidelijk zijn, vraag dit dan aan je instructeur. We zien jullie graag weer bij je volgende les!

Iedereen houdt zich aan de regels...

Ten behoeve van het veilig, verantwoord en plezierig paardrijden kennen we een aantal huisregels op onze manege. Wij rekenen op uw medewerking.
Voor iedereen geldt:
 • Bij het eerste bezoek aan onze manege dient u zich te melden bij uw instructrice of in de kantine. De kantine bevindt zich aan de voorzijde van het complex.
 • Op het terrein mag met de motorvoertuigen niet harder gereden worden dan 15 km p/u.
 • Op het gehele terrein van RSC Manege Meulendijks dient eenieder zich rustig te gedragen.
 • Lessen dienen vooraf in de kantine betaald te worden.
 • Niet meer dan 2 personen (ruiter, begeleider) in de stal bij het poetsen/opzadelen van paarden en pony’s.
 • Tijdens de lessen en wanneer er anderszins ruiters rijden, dient rond en in de nabijheid van de rijbaan/rijbanen rust te heersen.
 • Niemand mag zich zonder paard in de rijbaan bevinden als er gereden wordt, uitgezonderd instructie of personen die uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen.
 • Behalve de instructeurs en de ruiters die aan de lessen deelnemen mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien.
 • Er mag in het gehele complex (de stallen, in de stalgangen, in de binnen- en buitenrijbanen, op het paard) niet worden gerookt.
 • De rijbaanregels en de regels voor het buitenrijden dienen in acht genomen te worden.
 • Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden is niet toegestaan.
 • Stalgangen dienen leeg te zijn. Kruiwagens, emmers, voer, harnachementen e.d. mogen niet in de gangen staan/hangen.
 • Paarden / pony’s mogen niet in de gangen worden gepoetst.
 • Aanwijzingen van de eigenaar, bedrijfsleider en de instructeurs dienen door iedereen te worden opgevolgd.
 • Het is verboden paarden / pony's te voeren (snoep, wortels ect.) zonder toestemming van het personeel en/of eigenaar.
 • Honden mogen niet achter op het terrein, bij de stallen of de binnenrijbanen komen. Op de overige plaatsen dienen honden aangelijnd te zijn en mag geen overlast veroorzaakt worden in welke vorm dan ook.
 • Niemand mag op de kering zitten of over de kering klimmen om in/uit de rijbanen te komen.
 • Pensionpaarden mogen bereden worden door anderen dan de eigenaar, mits deze ruiters in het bezit zijn van een leskaart van RSC Manege Meulendijks.
 • Kinderwagens zijn niet toegestaan in de stalgangen of in de rijbanen.
 • Elke persoon, die het bedrijfsterrein betreedt, doet dit op eigen risico.
 • Indien u zwanger bent dient u dit aan het ruitersportcentrum te melden. Paardrijden gedurende een (gevorderde) zwangerschap wordt afgeraden.
 • Waarin deze huisregels niet voorzien beslist de eigenaar en/of instructie.
 • Alle ruiters die in onze manegelessen rijden (of structureel privélessen) zijn in het bezit van een ruiterpaspoort. Bij aanmelding bij ons ruitersportcentrum wordt deze voor u aangevraagd als u deze nog niet bezit. De factuur voor het ruiterpaspoort komt vanuit de KNHS en wordt ook door u aan de KNHS voldaan.

RIJBAANREGELS

Net als in het verkeer gelden ook in de rijbaan of rijbanen van het Ruitersportcentrum regels. Aanwijzingen van de ondernemer, instructeurs en de personeelsleden moeten altijd opgevolgd worden
 • Bij het rijden moeten alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband en voorzien van de CE- en EN-1384-markering dragen.
 • Bij het rijden moeten alle ruiters passend schoeisel dragen: rijlaarzen, jodphurs of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
 • Bij het rijden moeten de laarzen of schoenen ruim in de stijgbeugels zitten.
 • Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen.
 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden aangekondigd ('Deur vrij?').
 • Op- en afstijgen moet gestructureerd gebeuren op de AC-lijn. De combinatie die op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang.
 • De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang.
 • Combinaties mogen elkaar niet snijden tijdens het passeren. Geef elkaar de ruimte.
 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er andere ruiters in de rijbaan rijden ('Sprong vrij?')
 • Op het gehele terrein geldt een rookverbod. Er mag dus niet gerookt worden in de rijbanen.
 • Instructie mag worden gegeven door eigen instructeurs/instructrices maar u heeft geen exclusief gebruik van de rijbaan.
 • Na het rijden moet de mest uit de rijbaan worden verwijderd.
 • Verwijder na gebruik alle (spring)materialen uit de rijbaan.
Heb je een vraag over deze regels? Vraag het de medewerkers van RSC Manege Meulendijks.