Prijzen

Basisabonnement

Het basisabonnement bestaat uit een jaarkaart en omvat 48 lessen welke worden gereden in 12 maanden. U rijdt elke week in uw eigen lesgroep, op een vaste dag en tijd.

Omdat het basisabonnement uit 48 lessen per jaar bestaat, is er ruimte om zelf te bepalen welke lessen u wel en welke lessen u niet inhaalt. U hoeft dus +/- 4 lessen niet in te halen. Welke lessen dit zijn mag u aangeven bij het afmelden, u kunt ze dus inzetten voor uw vakantie, maar ook voor feestdagen die op uw lesdag vallen, de keuze is geheel aan u.

Elk jaar wordt een zomerprogramma gemaakt, naar aanleiding van de vakanties van onze leden. Zo kunt u ervoor kiezen om eventuele inhaallessen in te zetten voor extra activiteiten in het zomerprogramma, zoals een 2-uurs buitenrit. Natuurlijk staat de keuze voor u vrij om hiervoor te kiezen, u mag ook lessen inhalen in het reguliere lesprogramma, gedurende het gehele jaar in een passende lesgroep. Afgezegde lessen dienen binnen de looptijd van de kaart ingehaald te worden.

Is uw kaart eerder vol dan de looptijd van de kaart, dan worden er losse lessen tegen kaarttarief in rekening gebracht tot het moment dat de nieuwe jaarkaart aangemaakt wordt. Dit zijn dus losse lessen tegen de prijs die u normaal gesproken op de jaarkaart zal betalen.


→ Prijs basisabonnement

De prijs van het basisabonnement is op basis van 48 lessen per jaar, de kaart wordt na een jaar automatisch verlengd. De kaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.

  • Junior (t/m 13 jaar): € 53,00 per maand / € 159,00 per kwartaal / € 636,00 per jaar
  • Jeugd (14 t/m 17 jaar): € 55,00 per maand / € 165,00 per kwartaal / € 660,00 per jaar
  • Volwassenen (18+): € 57,50 per maand / € 172,50 per kwartaal / € 690,00 per jaar

Indien gekozen wordt voor automatische incasso, worden bovenstaande kosten maandelijks automatisch van uw rekening afgeschreven.
Indien gekozen wordt voor contante -, of pinbetaling dient het kwartaal in een transactie betaald te worden, voorafgaand aan het kwartaal.
De betaaldata zijn dan: voor 1 januari, voor 1 maart, voor 1 juli en voor 1 oktober.

Na 1 jaar wordt er automatisch een nieuwe jaarkaart aangemaakt. Het basisabonnement is opzegbaar per hele maand met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

Inhalen basisabonnement

U mag uw les inhalen indien deze ten minste 24 uur voorafgaand aan uw les is afgezegd.

U bepaalt zelf welke lessen u niet inhaalt. In het basisabonnement wordt uitgegaan van 48 ritten, dit betekend dat u +/- 4 lessen niet hoeft in te halen. De lessen die u wel wilt inhalen kunt inhalen na de afgezegde datum. Inhalen is alleen mogelijk binnen de looptijd van de jaarkaart.
Er kan alleen ingehaald worden indien plaats is in een andere les, wij raden u aan meerdere keuzes door te geven zodat er een passende inhaalmogelijkheid gezocht kan worden.

In het zomerprogramma worden diverse extra ritten ingepland waarvoor inhaallessen gebruikt kunnen worden.

Stopzetten abonnement

Het abonnement is na 1 jaar opzegbaar per hele maand, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.
Voor startende ruiters is in het jaarabonnement een proeftijd van 2 maanden inbegrepen, waarin de lesovereenkomst kan worden opgezegd per hele maand, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

→ Prijs Dressuur-, spring-,carousel module

De prijs van een dressuur-, spring-, carrousel module is op basis van 10 ritten welke gereden mogen worden in 12 weken (10 rittenkaart). De kaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. Alleen mogelijk naast een basisabonnement.

Prijs per 10-rittenkaart (module): € 113,00
De kaart wordt verlengd na 12 weken, of als de kaart eerder vol is.

Betaling 10- rittenkaart

De betaling van de module is per automatische incasso aan het einde van de maand waarin de kaart is aangemaakt.

Inhalen

Inhalen is niet mogelijk, er mag 2 maal afgezegd worden. De 10 rittenkaart is 12 weken geldig.

Stopzetten abonnement

De module is opzegbaar per kaart. Dit dient aangegeven te worden voorafgaand aan de ingangsdatum van de nieuwe kaart.

→ Prijs abonnement om de week

De prijs van het abonnement ‘om de week’ is op basis van 6 lessen per 12 weken. De kaart is 12 weken geldig. U rijdt op een vaste dag en tijd 1 maal per 14 dagen. De kaart is persoonlijk, lessen zijn niet overdraagbaar. Na 12 weken wordt de kaart automatisch verlengd.

Prijs per kaart: € 99,00

Betaling 6-rittenkaart

De betaling van de module is per automatische incasso aan het einde van de maand waarin de kaart is aangemaakt.

Inhalen

Inhalen is mogelijk in de eigen les in de tussenliggende week. Lessen dienen ten minste 24 uur voorafgaand aan de les te zijn afgezegd om het recht op inhalen te behouden.

Stopzetten abonnement

De module is opzegbaar per kaart. Dit dient aangegeven te worden voorafgaand aan de ingangsdatum van de nieuwe kaart.

→ Privélessen

Bij privélessen zijn de lestijden in overleg met het ruitersportcentrum.

  • Prijs per uur 1 persoon met manegepaard: € 42,00
  • Prijs per uur 2 personen met manegepaard: € 53,00
→ Prijs Ruiterpaspoort

De kosten van een ruiterpaspoort zijn €21,75 per jaar. Deze kosten worden rechtstreeks aan de KNHS betaald. U zult van hen ook een factuur ontvangen. Meer informatie: www.knhs.nl/ruiterpaspoort

Het is verplicht om een ruiterpaspoort te hebben als u bij een bij de KNHS/FNRS aangesloten ruitersportcentrum rijdt. Bij aanmelding bij RSC Manege Meulendijks wordt er automatisch een aanvraag gedaan bij de KNHS om uw ruiterpaspoort aan te vragen.

→ Losse les

Prijs per losse groepsles € 21,00

→ Meerijden in lessen door in pension gestalde paarden
Eén van te voren gekozen manegeles is gratis. Deze les is niet in te halen! Elke volgende gereden les € 8,00
→ Lease

2x per week paard / pony kosten: € 123,50 per kaart
3x per week paard / pony kosten: € 185 per kaart

Het leasen van een manegepaard/pony is alleen mogelijk voor onze vaste klanten. Voor meer informatie over het leasen van een paard, neem even contact met ons op.


Spring-, dressuur- of carrousel module

Wilt u naast het basisabonnement extra lessen volgen dan is dit mogelijk met een extra module.

U rijdt elke week op een vaste dag en tijd een extra les.
De module is een 10-rittenkaart, deze is 12 weken geldig, u hoeft dus geen lessen in te halen. Na de looptijd van 12 weken of als uw kaart vol is, wordt er automatisch een nieuwe 10-rittenkaart aangemaakt.

De kosten van de 10-rittenkaart dienen te worden voldaan voor aanvang van de 1e les op de kaart. Als u per automatische incasso betaalt worden de kosten aan het einde van de maand waarin de nieuwe kaart is aangemaakt automatisch van uw rekening afgeschreven.

De spring- of dressuurmodule is opzegbaar per kaart.